18 Eyl 2022

2022 Ağustos Ayı Kurulu Güç Raporu Yayınlandı

2022 Ağustos Ayı Kurulu Güç Raporu Yayınlandı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), 2022 Ağustos Ayı Kurulu Güç Raporu‘nu yayınladı. Rapora göre Türkiye’nin toplam kurulu gücü Ağustos ayı sonu itibariyle 102.043,2 MW seviyesine ulaşırken, toplam santral adedi de 11.027‘ye yükselmiştir.

2022 Ağustos Ayı Kurulu Güç Raporunda Öne Çıkan Bazı Bilgiler

2022 Ağustos Ayı kurulu güç raporuna göre bilinmesi gereken bazı öne çıkan bilgiler aşağıdaki gibidir.

  • Toplam elektrik kurulu gücü, 2022 Temmuz ayına göre 228,7 MW artarak 102.043,2 MW seviyesine ulaşmıştır. Toplam santral sayısı da bir önceki aya göre 74 artarak 11.027 olmuştur.
  • Yenilenebilir enerji kurulu gücü de bir önceki aya göre 229,7 MW artarak 55.392,6 MW‘a yükselirken yenilenebilir santraller toplam kurulu gücün yaklaşık %54,28’ni oluşturdu.
  • Güneş enerji santrallerinin kurulu gücü de 134,6 MW’lık bir artış ile 8.793,3 MW seviyesine yükseldi. Toplam güneş enerji santral sayısı da 8.957 adete yükseldi.
  • Rüzgar enerji santrallerinin de kurulu gücü 83,5 MW artarak 11.137,1 MW oldu.
  • Güneş enerji kurulu gücü toplam kurulu gücün %8,61’ni oluştururken, rüzgar enerji kurulu gücünün toplam kurulu güçteki oranı ise %10,91 oldu.
  • Rüzgar ve güneşin yanında önemli bir yenilenebilir enerji santrali olan biyokütle santral kurulu gücü de bir önceki aya göre 11,6 MW’lık bir artış göstererek 1.815,9 MW oldu
  • Toplam kurulu güçte ilk sırada 25.294,9 MW ile doğalgaz yer alırken, onu 23.275,2 MW ile barajlı hidroelektrik santralleri takip etti.
  • Fosil yakıtlı santrallerin kurulu gücü de 2022 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle 46.650,6 MW seviyesinde seyretmektedir toplam kurulu güçteki oranı ise %45,71‘dir.

2022 Ağustos Ayı Kurulu Güç Tablosu

Açıklanan kurulu güç raporuna göre 2022 Ağustos ayı kurulu güç tablosu aşağıdaki gibidir.

2022 Ağustos Ayı Kurulu Güç Tablosu

Kurulu Güç Artışında Güneş Öne Çıkıyor

Türkiye'nin güneş kurulu gücü yılın ilk 8 ayında lisanslı ve lisanssız olmak üzere toplamda 977,7 MW seviyesinde bir arış gösterdi.

Enerji Bakanlığı ve TEİAŞ verilerine göre 2022 yılında ilk 8 ayda Türkiye'de hibrit santraller hariç olarak, tüm kaynaklarda 2.507,6 MW kapasitede elektrik üretim santrali devreye alındı.

Gerçekleşen bu güç artışında en büyük pay da 977,7 MW seviyesi ile güneş enerji santral yatırımları oldu.

TEİAŞ'ın yayınlamış olduğu kurulu güç raporuna aşağıdaki dosya ile ulaşabilirsiniz.

Bilgi Bankasında Ara