24 Oca 2023

Güneş Paneli Camı İthalatı Gözetim Uygulamasında Değişiklik Yapıldı

Güneş Paneli Camı İthalatı Gözetim Uygulamasında Değişiklik Yapıldı

24 Ocak 2023 tarihli ve 32083 sayılı Resmi Gazete'de Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ'de, güneş paneli üretiminde kullanılan camlara istisna getirildiği açıklandı.

Tebliğin EK-2’sinde yapılan değişiklik ile güneş paneli üretimine ilişkin kapasite raporunun sunulması halinde güneş paneli üretiminde kullanılan 7007.19.80.00.15 GTİP kodlu cam ürünler için 2B-İhracatçı-Üretici Bilgi Formu aranmayacağı hükmü getirildi.

Bazı cam ürünlerin ithalatında gözetim uygulanmasına ilişkin 2020/1 sayılı tebliğde değişiklik yapıldı. Buna göre güneş paneli üretiminde kullanılan camlar devam eden gözetim uygulamasından sorumlu olmayacak.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/1)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/1) – Ekler

Bilgi Bankasında Ara