20 Kas 2023

Güneş Paneli İhtisas Gümrüğü Uygulamalarına Balıkesir de Dahil Edildi

Güneş Paneli İhtisas Gümrüğü Uygulamalarına Balıkesir de Dahil Edildi

19 Kasım 2023 tarihli ve 32374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 188)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ’e göre, güneş paneli ithalatı için yetkilendiren gümrük müdürlükleri arasına Balıkesir Gümrük Müdürlüğü de dahil edildi.

Balıkesir’in de eklenmesiyle güneş paneli ithalatı için ihtisas gümrüğü olarak belirlenen gümrük müdürlüğü sayısı 6 oldu. Diğer müdürlükler sırasıyla Ankara, İstanbul, Kayseri, Konya ve Samsun illerinde bulunuyor.

Türkiye’ye ithal edilen güneş panellerinin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan tebliğ geçtiğimiz yılın Ağustos ayında yayımlanmıştı.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 188)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 200)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 188)

Bilgi Bankasında Ara