2 Tem 2022

Elektrik Depolamalı GES ve/veya RES'lere Yarışmasız Ön Lisans Hakkı Veren Kanun Teklifi Mecliste Kabul Edildi

Elektrik Depolamalı GES ve/veya RES'lere Yarışmasız Ön Lisans Hakkı Veren Kanun Teklifi Mecliste Kabul Edildi

1 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen TBMM Genel Kurulu görüşmelerinde elektrik depolama tesisi yatırımlarına teşvik getirilmesini öneren kanun teklifi değişiklik yapılmadan kabul edildi.

Yapılan ve kabul edilen bu değişiklik sayesinde elektrik depolama tesis yatırımı gerçekleştireceğini taahhüt eden yatırımcılar, depolama ile aynı kapasitede rüzgar ve/veya güneş yatırımlarını yarışmaya gerek olmadan yapabileceklerdir.

Hali hazırda devrede olan santraller için depolama tesis entegrasyonu yapacak yatırımcılar da tesisin gücü kadar ek kapasite hakkı elde edebileceklerdir.

Bununla birlikte bu kapasite artışı için 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6/C maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi hükmü uygulanmayacak ve tesisler kapasite artışı için YEK Destekleme Mekanizmasından da yararlanabilecekler.

Uygulamaya ilişkin Usul ve Esaslar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından çıkarılacak Yönetmelik ile belirlenecektir.

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 7’nci maddesine eklenecek fıkralar aşağıdaki şekilde olacak;

(10) Elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden tüzel kişilere, kurmayı taahhüt ettikleri elektrik depolama tesisinin kurulu gücüne kadar Kurum tarafından rüzgâr ve/veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurulmasına ilişkin önlisans verilir. Bu kapsamdaki üretim tesisleri için Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında kurulacak tesisler için, önlisans ve lisans verme koşullan ile tadili ve iptali, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde teminatın irat kaydedilmesi hususları ve bu kapsamda üretilen elektrik enerjisinin depolama tesisi üzerinden sisteme verilmesi dahil, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamında kurulacak tesisler 5346 sayılı Kanunun 6 nci maddesi hükümlerinden yararlandırılabilir.

(11) Kısmen veya tamamen işletmede bulunan üretim tesislerinden elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden rüzgâr ve/veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişilere, kurmayı taahhüt ettikleri elektrik depolama tesisinin kurulu gücüne kadar, lisanslarında belirlenen sahaların dışına çıkılmaması, işletme anında sisteme verilen gücün lisanslarında belirtilen kurulu gücü aşmaması ve TEİAŞ ve/veya ilgili dağıtım şirketinden alman tadil kapsamındaki bağlantı görüşünün olumlu olması hâlinde kapasite artışına izin verilir. Bu çerçevedeki kapasite artışları İçin 5346 sayılı Kanunun 6/C maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi hükmü uygulanmaz. Bu kapsamda üretilen elektrik enerjisinin depolama tesisi üzerinden sisteme verilmesi dahil, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından yönetmelikle düzenlenir.

Bilgi Bankasında Ara