15 Nis 2021

Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yayınlandı

Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yayınlandı

Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'nin 15 Nisan 2021 tarihli sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ kapsamında kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları enerji performans sözleşmeleri yolu ile enerji verimliliği yatırımları yapmak için kapalı teklif usulü ile ihale düzenleyebilecekler.

İhaleler için yatırım bedeli alt sınırı 2 milyon TL olacak. Yatırım bedeli de hazırlanacak enerji verimliliği etüt raporu ile belirlenecek.

Verilecek tasarruf garantisinde altı sınır ise uygulama alanının yıllık toplam enerji tüketiminin %10'undan herhangi bir nihai enerji tüketimi alanında ise uygulanacak enerji verimliliği önleminin için %20’sinden az olamayacak.

Düzenlemede kamu bina ve tesislerinde yapılacak atık enerjinin geri kazanılması ile yenilenebilir enerji yatırımlarını da enerji verimliliği önlemi olarak kabul edilecek.

Yüklenici, izleme döneminin başladığı 12 aylık her dönemin sonunda tüm uygulama alanlarının toplamı üzerinden taahhüt ettiği tasarruf garantisinin en az %70’ini sağlamak zorunda olacak.

Bu oran sağlanamadığı takdirde yüklenici projede maliyetin tamamını karşılayacağı şekilde revizyon yapmak zorunda olacak.

Bu oran sağlandığında da bir önceki dönem veya dönemlerde yapılmayan ödemeler ilgili dönem içerisinde doğrulanan tasarruf miktarı üzerinden gerçekleştirilecek.

Yüklenici bu durumda gecikme faizi, eskalasyon ve benzeri gerekçeyle artış talep edemeyecek.

İzleme dönemi boyunca, birbirini takip eden 12 aylık dönemlere ait doğrulanan tasarruf miktarının üç dönem boyunca tasarruf garantisinin %70’inin altında kalması durumunda, sözleşme idarece feshedilecek, teminat irat kaydedilecek ve genel hükümler uygulanacak.

Yüklenici bu durumda fesih nedeniyle idareden zarar, ziyan ve benzeri herhangi bir nam ve ad altında talepte bulunamayacak.

Bilgi Bankasında Ara