14 May 2024

Lisanssız Yönetmelik Değişikliği Yayımlandı

Lisanssız Yönetmelik Değişikliği Yayımlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 18 Mart 2024 tarihinde taslak olarak kamuoyu görüşüne açılan Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmelik Değişikliği 14 Mayıs 2024 tarih ve 32546 sayılı resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin dokuz ayrı maddesinde değişiklik yapılırken, yönetmeliğe bir de geçici madde eklendi.

Sektör açısından oldukça olumlu olan bu değişikliklerden öne çıkanları;

  • Bağlantı anlaşması süresinin ilk seferde bir yıl olarak verilmesi,
  • İmar sürecinin uygunluk yazısının proje onayında verilerek kabule kadar uzatılmış olması,
  • ÇED sürecinin proje onay sürecinde tamamlanması,
  • 10MW gücünden aşağı olmamak üzere artık kısmı kabullerin yapıla bilmesi,
  • Mekanik kurulu güç artışlarına elektrik güçlerin 2019 öncesi projelerde %20, 2019 sonrası projeler için de iki katına kadar olanak tanınması,
  • Kabulü yapılan tesislerin mücbir sebep hallerinde saha değişikliğine olanak tanınması

olarak sayabiliriz.

Özellikle taslak metinde GENSED görüşü olarak sunmuş olduğumuz; imar süresinin yeterli olmaması sebebi ile uzatma isteğimizin kabule kadar uzatılmış olması ve kısmı kabuller sonrası kabulü yapılmayan tesislerle ilgili oluşan belirsizliğin netleşmesi adına sunduğumuz bağlantı anlaşmasının kabulü yapılan tesislerin gücü esas alınarak güncellenecek olmasını olumlu gelişmeler olarak görüyoruz.

Sektörümüz açısından oldukça olumlu düzenlemeler içeren Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmelik değişikliğine ve Yönetmeliğin son haline aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.

Bilgi Bankasında Ara