15 Haz 2022

Lisanssız Üretim Kapsamında Yapılmayan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Yayınlandı

Lisanssız Üretim Kapsamında Yapılmayan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Yayınlandı

Lisanssız Üretim Kapsamında Yapılmayan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar EPDK'nın 11008 Kurul Kararı ile 15 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete'nin 31867 sayısı ile yayınlandı.

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliği ile kurum tarafından tedarik şirketlerine yönelik uygulanacak tedbirlere ilişkin Usul ve Esasların belirleneceği hükmü getirildi.

Yayınlanan düzenlemeye göre EPDK tedarik şirketlerinin lisanssız üreticilere olan ödeme yükümlülüklerini aksattığını veya tam olarak yerine getirmediğini tespit ederse bir takım yaptırımlar uygulayabilecektir.

Ödeme yükümlülüklerinin tam olarak yerine getirilmemesinin tespiti halinde bir yılı geçmemek üzere bu şirketlerin gün öncesi ve gün içi piyasasında işlemlerden gerçekleşen net alacakları merkezi uzlaştırma kuruluşu tarafından bloke edilecek ve ileriye dönük iklim anlaşma bildirimleri de iptal edilecektir.

Bloke edilen net avans alacağı Lisanssız Üretici Bloke Nakit Teminat hesabına aktarılarak, aktarılan bu miktar nihai uzlaştırma bildirimini takip eden sekizinci iş günü tedarik şirketi tarafından bildirilen ödeme listesi çerçevesinde alacaklılara ödenecektir.

Kalan tutar ise nema tutarı ile birlikte görevli tedarik şirketinin nakit teminat hesabına aktarılacaktır.

Düzenleme 1 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

İlgili Resmi Gazete kararına aşağıdaki bağlantı ile ulaşabilirsiniz.

Bilgi Bankasında Ara