15 Eyl 2023

Güneş Panellerinde Antidamping Uygulamasının Devam Etmesine Karar Verildi

Güneş Panellerinde Antidamping Uygulamasının Devam Etmesine Karar Verildi

Resmî Gazete’nin 15 Eylül 2023 tarhli ve 32310 nolu sayısında yayımlanan tebliğe göre, Ticaret Bakanlığı Çin Halk Cumhuriyeti merkezli 16 güneş paneli üreticisinin Türkiye’ye yaptığı ihracata metrekare başına 20 ABD Doları, diğer üreticilerin ihracatlarına ise 25 ABD Doları anti-damping vergisi uygulamasının devam etmesine karar verdi.

1 Nisan 2017 tarihinden beri uygulanan anti-damping önlemleri hakkında Bakanlık tarafından bilgilendirme raporu yayımlandı. Rapora göre soruşturma Alfa Solar, CW Enerji, Elin Enerji, Gazioğlu Solar, GTC Güneş, Mir Solar, Ödül Enerji ve Sunlego Enerji tarafından yapılan, Smart Enerji, Schmid Pekintaş Enerji ile HSA Enerji tarafından da desteklenen başvuru sonucunda başladı.

Soruşturma kapsamında yapılan hesaplamalarda Türkiye’ye ithal edilen Çin Halk Cumhuriyeti menşeli güneş panelleri için CIF değerinin %25 ila %30 arasında değişen oranda gösterge damping marjı bulundu.Bunun dışında Çinli firmaların yarattığı baskının yerli üreticilerin ürün satışlarında %15 ila %20 oranında fiyat kırmalarına neden olduğu tespit edildi.

Yayımlanan raporda anti-damping önlemlerinin kalkmasının Türkiye’deki Çin menşeili güneş paneli ithalatının hızla artarak yakın gelecekte yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde ciddi bozulmalara sebebiyet verebileceği vurgulanarak uygulamanın devam etmesi yönünde karar verildiği ifade edildi.

Çinli Üreticiler Bakanlık Tarafından Açılan Soruşturmaya Uygun Geri Dönüş Yapmadı

Raporda, soruşturma döneminde Türkiye’de yerleşik ithalatçı firmalar bakanlık tarafından gönderilen hiçbir soru formunu usulüne uygun yanıtlamadığı belirtilirken, ithalatçı firmaların yanıtlarında taraf olma talepleri ile birlikte, alınan önlemlerin ürün temininde maliyet bazlı sıkıntılar yaşamalarına neden olduğunu ayrıca yerli üreticilerin çok uzun temin süreleri ile çalıştıkları ifade edildi.

Ayrıca raporda, bakanlık tarafından Çin Halk Cumhuriyeti merkezli firmalara da soruşturma açıldığına ilişkin bildirim gönderilmesine karşın Trina Solar dışında hiçbir firmanın geri dönüş yapmadığı belirtildi.

Trina Solar da gönderilen soru formunu soruşturmaya katkı sunamayacak ölçüde eksik ve geç gönderdi. Ticaret Bakanlığının tarafları görüşlerini sözlü olarak bildirmek üzere Kamu Dinleme Toplantısı ile bir araya getirme çabası da yeterli katılım sağlanamaması nedeniyle sonuçsuz kaldı.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/26)

2023/26 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğe Dair Bilgilendirme Raporu

Bilgi Bankasında Ara