15 Mar 2023

Yeşil OSB Kanun Teklifi TBMM Komisyonu'nda Kabul Edildi

Yeşil OSB Kanun Teklifi TBMM Komisyonu'nda Kabul Edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulan, “Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu tarafından kabul edildi. Teklif kapsamında Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’na “Yeşil OSB” tanımı eklendi. Eklenen tanım şu şekilde:

j) Yeşil OSB: Kaynak ve enerji verimliliği, yalın üretim, endüstriyel atık işbirliği ve çevreye duyarlı uygulamaları ile öne çıkan çevresel, ekonomik, sosyal ve yönetimsel açıdan Bakanlıkça belirlenen kriterler çerçevesinde Türk Standardları Enstitüsü tarafından sertifikalandırılan OSB’leri,

Komisyon Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız komisyonda kanun teklifinin gerekçeleri ile ilgili konuşma yaptı. Altunyıldız konuşmasında, dünyanın en büyük yatırımcıları arasında yapılan bir araştırmanın sonuçlarının, her iki yatırımcıdan birinin bundan sonraki yatırımlarını yeşil dönüşümü önceleyen ülkelerde yapacağını gösterdiğini vurguladı.

Yapılacak çalışmalar ile OSB’lerin Yeşil OSB’lere dönüşümünün hızlanacağını, yeşil altyapı yatırımlarının destekleyeneceğini ifade eden Altunyıldız, OSB’lerin orta ve uzun vadede yeşil ekonomiye entegrasyonunu sağlayacak yeni yatırımlar için cazibe merkezi haline gelmesini hedeflerinin altını çizdi.

"Yeşil OSB Yatırımları İçin 300 Milyon Dolar Kaynak Sağlandı"

Komisyonun Katip Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat da komisyonda yaptığı açıklamada, Dünya Bankası’ndan Yeşil OSB yatırımlarına yönelik altyapı yatırımları için 300 milyon ABD Doları tutarında kaynak sağlandığını belirtti. Polat, bu kaynak ile atık su geri kazanım tesisleri ile güneş enerjisi ve biyogaz santralleri gibi yeşil altyapı yatırımlarının destekleneceğini söyledi.

Sağlanan bu kaynak ile ilk paket olarak 26 projeye toplam 125 milyon Avro, ikinci paket olarak da 26 projeye toplamda 99 milyon Avro bütçe sağlanacağını söyleyen Polat, bu projelerin tamamının hayata geçmesi ile yaklaşık 29 milyon metreküplük su arıtımı, 28 bin Megavat-saat enerji tasarrufu ve 18 bin metreküp ton karbondioksit salımı azaltımı sağlanacağını vurguladı.

"Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi Kurulmaya Başlandı"

Polat Türkiye’deki OSB’lerin Yeşil OSB’lere dönüşümünü gerçekleştirmek için Türk Standartları Enstitüsü tarafından Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi kurulma çalışmalarının da başlatıldığını sözlerine ekledi.

Ayrıca Polat bu sistemin gönüllülük esasına dayalı olduğunu ve OSB’lerin ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetimsel açıdan performans kriterlerine bağlı olarak üretim, istihdam, kaynak tüketimleri gibi konularda performansının izleneceğini açıkladı.

Sisteme ilk başvuruların 2023 yılının ilk çeyreğinde alınmaya başlayacağını ifade eden Polat, değerlendirme sürecinin ardından ilk sertifikaların verileceğini ve bu dönüşümü sağlayan OSB’lerin ilgili kanuna eklenen hüküm kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredilendirmelerin öncelik hakkı elde edeceğini ifade etti.

Bilgi Bankasında Ara