13 Haz 2023

7.Dönem Yönetim Kurulumuzun Mesajı

7.Dönem Yönetim Kurulumuzun Mesajı

Değerli Üyelerimiz ve Paydaşlarımız,

Güneş enerjisi sanayicilerinin ortak sesini temsil eden değerli derneğimizin 7. Dönem Yönetim Kurulunu oluşturmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. Güneş enerjisinin geleceğini şekillendirmek için hepinizle birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz için heyecanlıyız.

Temiz ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına doğru küresel bir geçişin ön saflarında yer alırken, güneş enerjisinin rolü hiç bu kadar önemli olmamıştı. Güneş enerjisi, enerji sistemlerimizde devrim yaratma, karbon emisyonlarını azaltma ve gelecek nesiller için daha yeşil ve daha esnek bir gelecek yaratma potansiyeline sahiptir. Derneğimizin bu dönüşümü yönlendirmede ve güneş enerjisi endüstrisinin çıkarlarını ilerletmede hayati bir rolü var.

Her şeyden önce, derneğimizin tüm üyelerine güneş enerjisinin ilerlemesine özverileri, uzmanlıkları ve sarsılmaz bağlılıkları için yürekten şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Bizden önceki Yönetim Kurulları ve Başkanlarımızın ve sizlerin kolektif çabalarınız sayesinde önemli kilometre taşlarına ulaştık ve sayısız zorluğun üstesinden geldik. Birlikte, güneş enerjisinin muazzam potansiyelini ve enerji ortamımızı yeniden şekillendirme yeteneğini gösterdik.

GENSED Yönetim Kurulu olarak, başarılarımızın üzerine inşa etmeye ve derneğimizi yeni zirvelere taşımaya kararlıyız. Misyonumuz açık: hem yerel hem de küresel olarak güneş enerjisi endüstrisinin büyümesini ve gelişmesini teşvik etmek ve savunmak. Güneş enerjisi işletmeleri için elverişli bir ortam yaratmak, yeniliği teşvik etmek ve güneş enerjisinin yaygın olarak benimsenmesini destekleyen politika değişikliklerini yönlendirmek için çalışacağız.

Yönetim Kurulu olarak temel hedeflerimizden biri, üyelerimiz arasında iş birliğini ve bilgi paylaşımını geliştirmek olacaktır. Her biri benzersiz bakış açıları ve deneyimlere sahip, çeşitli ve yetenekli bir güneş enerjisi sanayicileri topluluğuna sahip olduğumuz için şanslıyız. Kolektif bilgeliğimizden ve uzmanlığımızdan yararlanarak, ortak zorlukları ele alabilir, ortaya çıkan fırsatları belirleyebilir ve güneş enerjisi teknolojisi, üretim ve dağıtımında inovasyonu destekleyebiliriz.

Ayrıca, güneş enerjisi endüstrisinin ve enerji depolama sektörünün büyümesini teşvik eden olumlu politikalar ve düzenlemeler oluşturmak için politika yapıcılar, devlet kurumları ve diğer paydaşlarla aktif olarak ilişki kuracağız. Güneş enerjisi ve enerji depolama projelerine yatırımı teşvik eden, pazara erişimi kolaylaştıran ve temiz enerjiye geçişi hızlandıran teşvikleri ve destekleyici çerçeveleri savunacağız.

Yeni dönemde; Temsilciliklerin açılması, Enerji Depolama, Mesken sektörü ve Uluslararası pazarlama olmak üzere dört ana alana odaklanırken üye odaklı yaklaşımımızı da güçlendireceğiz.

Temsilciliklerin açılması: Güneş enerjisi endüstrisinde erişimimizi ve etkimizi genişletmenin öneminin farkındayız. Üyelerimizle taban seviyesinde daha güçlü bağlantılar geliştirmek için bölgesel temsilcilikler oluşturmaya çalışacağız. Bu temsilcilikler, bilgi alışverişi, ağ oluşturma ve iş birliği için platformlar olarak hizmet verecek ve bölgeye özgü zorlukları ve fırsatları ele almamızı sağlayacaktır.

Mesken Sektörü: Lokal güneş enerjisi pazarı, büyüme ve uyum sağlayarak yaygınlaşmak için muazzam bir potansiyele sahiptir. Bu sektördeki üyelerimize lokal müşterileri için güneş enerjisi sistemleri tasarlama, kurma ve bakımını yapma yeteneklerini geliştirmek için kaynak, eğitim ve en iyi uygulamaları sağlamayı amaçlayan girişimlere öncelik vereceğiz. Mesken sektörünü güçlendirerek, güneş enerjisinin demokratikleşmesine katkıda bulunacağız ve günlük yaşantıya entegrasyonunu sağlayacağız.

Uluslararası Pazarlama: Üyelerimizin erişimlerini genişletmelerine ve uluslararası pazarları keşfetmelerine yardımcı olmak için kuruluşumuz, ekipmanlarını ve hizmetlerini yurtdışında tanıtmada proaktif bir rol üstlenecektir. Ticari heyetler düzenleyeceğiz, uluslararası sergi ve konferanslara katılacağız ve yabancı muhataplarla ortaklıklar kuracağız. Kolektif gücümüzü güçlendirerek, yeni iş fırsatlarına ve küresel iş birliklerine kapılar açarak üyelerimizin uzmanlığını ve kalitesini sergileyeceğiz.

Üye Odaklı Yaklaşım: Üyelerimiz derneğimizin merkezinde yer alır ve biz de onların deneyimlerini ve katılımlarını artırmaya kararlıyız. Teknik eğitim atölyeleri, iş geliştirme desteği ve pazar istihbaratına erişim gibi özel ihtiyaçlarını karşılayan özel programlar ve girişimler geliştireceğiz. Üyelerin bağlantı kurabileceği, iç görülerini paylaşabileceği ve birbirlerinin deneyimlerinden öğrenebilecekleri, kolektif bilgimizi ve uzmanlığımızı güçlendirecek işbirlikçi bir ortamı teşvik edeceğiz.

Temsilcilikler açılmasına, mesken sektörüne, uluslararası pazarlamaya ve üye odaklı bir yaklaşıma güçlü bir şekilde odaklanarak üyelerimizi güçlendirmeye, büyümelerini sağlamaya ve bir bütün olarak güneş enerjisi endüstrisini yükseltmeye kararlıyız. Önümüzde duran fırsatları birlikte değerlendirecek ve güneş enerjisiyle güçlendirilmiş sürdürülebilir bir geleceği şekillendireceğiz.

Eğitim ve farkındalık da çabalarımızın ayrılmaz bir parçası olacaktır. Halkı, karar vericileri ve kilit paydaşları güneş enerjisinin faydaları konusunda eğitmek, mitleri ve yanlış anlamaları ortadan kaldırmak ve güneş enerjisinin ekonomik ve çevresel avantajlarını vurgulamak için çaba göstereceğiz. Güneş enerjisinin potansiyeli hakkında daha derin bir anlayış geliştirerek, çeşitli sektörlerde daha fazla destek ve iş birliğine ilham verebiliriz.

Son olarak, güneş enerjisi endüstrisinde sürdürülebilirliğe ve sorumlu iş uygulamalarına öncelik vereceğiz. Yenilenebilir enerji sektörünün liderleri olarak, çevresel sorumluluğu sergileme ve etik standartları teşvik etme sorumluluğumuz var. Kaynak verimliliği, geri dönüşüm programları ve sorumlu tedarik zinciri yönetimi gibi girişimlerle olumlu bir örnek oluşturacağız ve daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunacağız.

Önümüzdeki yolculuk ve güneş enerjisi sanayicileri olarak yapabileceğimiz ortak etki konusunda gerçekten heyecanlıyız. Birlikte, temiz ve yenilenebilir enerjiye küresel geçişi hızlandırmak, ekonomik büyümeyi, istihdam yaratmayı ve daha sürdürülebilir bir gezegeni desteklemek için yorulmadan çalışalım.

Güveniniz için teşekkür ederiz ve ortak vizyonumuza ulaşmak için her birinizle iş birliği yapmayı dört gözle bekliyoruz.

Derneğimizi daha ileriye taşımak için hep birlikte çalışmalarımıza devam edeceğimizi bildiririz.


Saygılarımızla,

GENSED Yönetim Kurulu


Bilgi Bankasında Ara