2019 ve Sonrası Lisanssız Projeler için 2022 Yılı Dağıtım Bedeli Düzenlemesi

31.12.2021 tarihinde yayınlanan 10699 No lu EPDK Kurul Kararı ile Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar da Lisanssız projeler dağıtım bedeli düzenlemesi aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

Bilgi Bankasında Ara