Fotovoltaik Solar'ın Geleceği

IRENA yani Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın hazırladığı "Fotovoltaik Solar'ın Geleceği" isimli raporunu sizler ile paylaşıyoruz. Rapor içerisinde küresel enerji dönüşümünde fotovoltaik solar sistemlerin yeri ve üzerinde çalışılan yol haritaları ile birlikte 2030 ve 2050 için Dünya geneli fotovoltaik kurulu güç tahminleri, kapasite faktörü ve maliyet değişimi gibi birçok faktör detaylı bir şekilde analiz edilerek sunulmuştur. Ayrıca market trendleri ve solar PV sektörünün gelecekteki gelişimi ile ilgili öngörüler de rapor içerisinde yer verilmiştir.

Bu raporda tüm bunlara ek olarak fotovoltaik güneş enerji sistemlerinin sosyoekonomik boyutu, bu sistemlerin yaygınlaşması için önündeki engeller ve çözüm önerileri de değerlendirilmiştir. Solar PV sistemlerinin toplum ve karar verici mekanizmalar tarafından daha fazla kabul görmesi için ve diğer enerji üretim teknolojileri ile olan rekabetine çözüm olarak gerekli iş modellerine de bu rapor içerisinde yer verilmiştir.

Bilgi Bankasında Ara