Hakkımızda

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) güneş enerjisinden elektrik üretme sektörü değer zincirinde bulunan bütün paydaşların Türkiye’deki sesi olarak 2009 yılında 43 kurucu üye tarafından kurulmuştur.

GENSED, güneşten elektrik üretimi ve enerji depolama alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası firmaları bir çatı altında toplayarak sektörel sinerji yaratmaktadır. Sektörel deneyimleri ile ülkemizde yerli üretimin gelişmesini desteklerken sektörde sürekliliği olan bir pazarın yaratılması için politikaların ve buna bağlı kanun ve yönetmelik oluşmasına katkı sağlamaktadır. Ülkemizde fotovoltaik güç sistemleri sektöründe yatırım yapan ya da yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcıları doğru bilgilendirip, bu yatırımcılarla üyelerimizle yapabilecekleri ortaklıkları için sağlıklı bilginin akmasına ve ortamın sağlanmasına aracı olmaktadır.

Düzenli toplantı, konferans, seminer ve eğitim programları ile kamuoyunu bilgilendirme yanında sektördeki paydaşlarını hızla büyüyen ve değişen fotovoltaik güç sistemleri sektörü yol haritasındaki teknolojik, ticari ve yasal değişimler konusunda güncel tutmaktadır. Tüm bunlarla birlikte, güneş enerjisi, enerji depolama, elektrikli ulaşım ve dijitalleşme konularını kapsayan Solar+Storage NX Fuarı nın da Ana Stratejik Partneri olarak yer almaktadır. Ayrıca GENSED, Avrupa Fotovoltaik Birliği’nin (Solar Power Europe, EPIA) üyesidir.

Son olarak, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) olarak tüm sektör paydaşları ile birlikte sağlıklı bir piyasanın oluşumu için her türlü girişime katkı verdiğimizi ve desteklediğimizi belirtmek isteriz


Ekim 2012 tarihinde derneğimizin İktisadi İşletmesi kurulmuştur.

Bilgi Bankasında Ara