GREEN SOLAR NETWORK

GREEN SOLAR NETWORK

Green Solar Network ; iklim değişikliği ile mücadele için güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile güneş sektörü ile diğer sektörler arasında bağlantı oluşturan bir sivil toplum kuruluşları ağıdır.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye Delegasyonunun Program Otoritesi olduğu Avrupa Birliği Türkiye’de Sivil Toplum Ağının Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında kurulan Green Solar Network, başta Sivil Toplum Kuruluşları olmak üzere firmalar, sanayiciler, işletmeler, üniversiteler ve belediyelerin kullanabileceği bir alt yapı sunmaktadır.

Güneş enerjisinin kullanımını teşvik edecek ve yaygınlaştıracak faaliyetleri yürütür. Bu doğrultuda ilgili haber ve bilgileri paylaşır, güneş enerjisi kullanımı ve yatırımı hakkında yararlı içerik ve uygulamalar üretir ve paylaşır, mevzuat ve yönetmelikle ilgili değişiklikleri yakından takip ederek üyelerini bilgilendirir, güneş enerjisi sektörü ile diğer sektörleri buluşturur, konu ile ilgili video ve yayın oluşturarak paylaşır, konferans, seminer ve eğitimler düzenleyerek bilinçlendirme çalışmalarını gerçekleştir. Güneş enerjisi kullanımı, yatırımları ve imkanlarını arttırarak üyelerinin hem büyümelerini hem de iklim değişikliği ile mücadelede rol almalarını sağlar.

Web sitesi:

greensolarnetwork.org

Sosyal Medya Hesapları :


Bilgi Bankasında Ara